پرهایِ سوخته !

چراما سوختیم وعواملِ سوزشِ ما چه بود؟

یک مناظره ومباحثۀ منطقی

 

 

 

من هنوز هم از گذشتهء مائویستی ام خجالت میکشم

فیلسوف، منتقد و مدافع حقوق بشر فرانسوی آندره گلوکسمن

 

 

 

خِلقتِ بی باوری ها وگسستنِ ناگزیر !

بخشِ چهاردهم

صدیق راهی

 

 

اسلام و دموکراسی

 

چگونه راست افراطی بسیج می شود؟

 

الینا چودینوا [Elena Chudinova ] نویسنده پادآرمان‌شهر [Dystopie] روسی است که در سال 2005 کتاب پُرخواننده  به نام "مسجد نوتردام پاریس" نوشت. داستان مربوط به سال 2048 می گردد که در پاریس دیکتانوری اسلامی حاکم بوده و فرانسوی ها با مقاومت دست به حملات انتحاری و جنگ و ستیز با حاکمیت اسلامی می زنند.

امروز بخش بزرگ دیدگاه های رُمان وی به فلسفه سیاسی جدید راستگرایان اروپایی مبدل می شده است. دست راستی های ضد اسلامی در تمام دموکراسی های غربی نیروی بیشتر می یابند. نظریه پاتریوت های اروپایی علیه اسلامی شدن غرب یا پگیداPatriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes  همه گیر می شود. سیل مهاجرین از شرق میانه و جنوب شرق آسیا به رشد راستگرایی افزوده است. خواستم یکی از این دیدگاه ها را برگردان نمایم، چون دست راستی ها همه افراد دارای مبدا کشور های اسلامی را همسان می دانند.

 

 
 

«معمای» مداخله نظامی شوروی

PDF

نوشته فیاض نجیمی بهرمان

 
 
 

ویژه همایش هامبورگ

 

حقوق و آزادی های زن فراتر از قرائت

ها و گرایش های تباری، زبانی، مذهبی و جنسیتی است

امیلیا سپارتک

 

همایش "وضعیت زنان و مبارزه دادخواهانه"

دیدگاه

 

گفتمان زن

جمیله پلوشه 

 

دو شعر ـ بهانه و خانواده

 زینت نور

 

از اعتراض و عصیان در شعر شمار شاعران زن در مهاجرت

زهرا صوراسرافي

چند عکس از همایش هامبورگ

 
 

*آُپرا آیدا

فیاض بهرمان نجیمی

 

*لویاتان حاکم بر مقدرات مان

فیاض بهرمان نجیمی

*حرکت دادخواهانه وثیقه ثبات آینده

 

پژوهشی بر زمانه و  کارنامه‌ی

 ندای خلق

نجم کاويانی

 

خشونت علیه زن را پایانی نیست!

بانو  محزون

 

اشکهایم را نوشیدم

پرتو نادری

 

   
 

  

 

 
   
   
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
     
   
   
     
     
   
   
     
     

 

ایتلاف ها، از سر گیری حرکت دادخواهانه نخواهند بود

در این اواخر چندین ساختار از بقایای حزب موکراتیک خلق افغانستان گویا ایتلاف جدید تشکیل دادند. من علاقه ندارم درینجا نامی از این ساختار ها ببرم، اما چنین به نظر می رسد که حرکت آنها شبیه ایتلاف خلق و پرچم  و در همان بستر و همان الگو است.
پرچم و خلق دو حزب سیاسی مختلف با یک برنامه مشترک بودند. همچنان فرهنگ متفاوت و مینتالیته از هم جدا داشتند. چرای وحدت پس از  1977 موضوعیست جداگانه با انبوه از پرسش ها.

اکنون در برابر احزاب راجستر شده یی که هیچکدام دارای پارادایم روشن فکری نبوده است، چند پرسش اساسی مطرح است:

ـ آیا تجربه وحدت پرچم و خلق موفق بود؟

ـ در حال حاضر آیا وحدت فوکسیونر های "حزب ـ دولت" گذشته و دنباله رو های حاکمیت الیگارشی مالی ـ مافیایی کنونی  می تواند صادقانه باشد؟

ـ و بالآخره آیا مجموع این ساختار ها که به تیم انتخاباتی اشرف غنی پیوسته بودند، بعد از دولتی شدن می توانند  الترناتیف شوند؟

برای هر سه پرسش یک پاسخ یعنی نه بزرگ وجود دارد!
این که اینها چی کار می توانند انجام دهند مطمئنم اگر بالایی ها بدانند، پایینی ها مثل همیشه بی خبر باقی می مانند!

 

 

دادخواهی، دموکراسی و آزادی  جنبش نه حزب

من به فرد آزاد باور دارم. این فرد آزاد به درجه های مختلف به مرور زمان و آهسته آهسته ساخته می شود. همچنان به یک جنبش دادخواهانه باور دارم. باید روی آن مشوره کنیم و کارزار فکر و اندیشه را به راه اندازیم و برای نیل به آن از تمام امکانات استفاده کنیم

[متن از روی نوار پیاده شده است]

درباره ضرورت ایجاد یک نهاد سوق واداره توانمند و کارآ درشمال کشور

ستر جنرال محمد نبی عظیمی

 

نگاهی

به ماجرای سفر سراج حکيم بخارايی در افغانستان

 1903.1940

نجم کاويانی

 

صورت فلکي مارکس
Baptiste Eychart 

لوسين سو تترا لوژي پر ابهتي با نام « امروز با مارکس بينديشيم» را ارائه مي دهد. در جلد سوم، جايگاه فلسفه نزد مارکس را بررسي ميکند که «تجريد هاي عبس فيلسوفانه » را طرد کرد، مفاهيمي گسترده و جهان شمول که هرگز از لحاظ تاريخي مشخص نبوده ومي تواند همه چيز را توضيح دهد و بدين سان هيچ چيز را توضيح نمي دهد
 

گزارش از همایش 5 سپتامبر 2015 شهر فرانکفورت

شب 5 سپتامبر 2015  تداوم سنت های پیشین بود. آن شب را به فرید مزدک اختصاص داده بودند. محفل در شهر فرانکفورت دایر گردید و نه تنها اشتراک کنندگان زیاد  از آلمان جمع شده بودند ، بلکه اشتراک کنندگان زیاد از کشور های محتلف اروپایی نیز به محفل آمده بودند. حتا کابل و امریکا نیز از طریق سکایپ با محفل وصل بود.